Tập Cận Bình: Tập trung giải quyết hàng loạt vấn đề như sương khói | Tập Cận Bình | Vấn đề | Khói sương

Tác giả: Kênh tin tức Sands phân loại: Tin tức thời gian phát hành: 2021-02-26 14:48:30
比特大陆官网声明:公众号状态异常,公司并未更换公章|||||||

IT之家6 月 11 日动静 昔日下战书,比特年夜陆民网公布声明称,6 月 10 日由公家号公布的公章变动疑息为虚伪疑息,北京比特年夜陆并已改换公章。

别的,比特年夜陆民网声明暗示,公司将会尽快规复公家号一般形态,删除该账号公布的虚伪疑,并便公家号战公章一事持续庄重追查统统法令义务。

image.png

6 月 10 日 “比特年夜陆科技”微疑公家号公布了一则公章变动的疑息。IT之家领会到,公家号文中指出,北京比特年夜陆科技无限公司曾经取消旧公章,并启用新公章。旧公章于 2020 年 5 月 8 日起生效,新公章于 2020 年 6 月 1 日见效。

以下为比特年夜陆民网声明:

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

Đọc thêm
Kênh tin tức Sands